استخدام در تهران گروه فنی مهندسی آروند در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود در تهران دعوت به همکاری می‌نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

تکنسین نصب تجهیزات الکترونیکی

شرایط استخدام:

1.مجرد
2.سن : ۲۱ تا ۳۰ سال
3.آشنا به کامپیوتر
4.جهت انجام پروژه و ماموریت در شهرستان
5.ساکن غرب تهران