استخدام در تهران به حسابدار خانم  با حقوق ۱/۲۰۰ + ناهار، ساعت کاری ۹ الی ۱۷ در تهران بازار مولوی نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار

شرایط استخدام:

1.خانم
2.سابقه کاری
3.آشنا به پاتریس و اکسل

تماس:02155570929