استخدام در تهران شرکت آبنیک در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار

شرایط استخدام:

1.با تجربه در زمینه حسابداری پیمانکاری