استخدام در تهران یک شرکت کشتیرانی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران (محدوده پاسداران) استخدام می کند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

ردیفعنوان شغلیشرایط احراز
۱رئیس حسابداری
  •  آشنا به زبان انگلیسی
  • تمام وقت