استخدام در تهران یک شرکت معتبر تولیدی و صنعتی جهت مشاغل زیر در تهران با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کد: A01 / رییس انبار (آقا)

شرایط استخدام:

1.حداقل لیسانس
2.داشتن ۳ سال سابقه کار مدیریتی
3.جوان و پویا
4.مسلط به نرم افزار های مربوطه
5.حقوق و مزایا ، بیمه تامین اجتماعی از اولین روز شروع به کار + بیمه تکمیلی+ناهار
6.رزومه هایی که فاقد کد شغل باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد