استخدام در تهران به لیسانس حسابداری با سابقه آشنا به نرم افزار هلو در تهران نیازمندیم.

لطفاً داخلی ۱۲۷ را شماره گیری نمایید.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار

شرایط استخدام:

1.سابقه کاری
2.آشنا به امور حسابداری
3.آشنا به نرم افزار هلو

تماس:02122051285 - 09129375643