استخدام در تهران شرکت تجارت راه ابریشم (چیرلاین) فعال در زمینه پست هوایی اکسپرس جهت تکمیل کادر اداری خود در زمینه های زیر استخدام مینماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مدیر داخلی خانم و آقا

شرایط استخدام:

1.آشنا به مسایل بازرگانی و حمل اکسپرس
2.زبان انگلیسی