استخدام در تهران به مسئول امور مالی در تهران نیازمندیم.

لطفاً رزومه خود را بصورت عکسدار ارسال نمایید.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مسئول امور دفتری

شرایط استخدام:

1.آشنا به نرم افزارهای مربوطه و مسئول امور دفتری و اداری

2.آشنایی کامل به IT

3.حداقل یک سال سابقه کار مرتبط

4.مدرک تحصیلی حداقل لیسانس مرتبط 

تماس:[email protected]09125178211