استخدام در تهران انستیتو انفورماتیک فنی کار (نماینده انستیتو ایزایران) در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کد شغلی: ۰۲ / منشی دفتری خانم

شرایط استخدام:

1.تعداد: ۲ نفر
2.حقوق مکفی و بیمه
3.آشنا به اینترنت و کامپیوتر
4.حداکثر سن ۳۰ سال

تماس: www.fannikar.com09356722213 - 09102018152