استخدام در تهران مجموعه طرح و ساخت المان به منظور گسترش فعالیت ها و به کارگیری نیروهای متخصص در دفتر مرکزی و کارگاه با شرایط زیر در تهران به عنوان نیروی فنی استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

عنوان شغلیشرایط مورد نیاز
مهندس عمران
  • مدرک کارشناسی ارشد عمران،گرایش ژئوتکنیک
  • تسلط به نرم افزارهای Plaxis، Geo studio و Auto CAD
تماس:[email protected]02188211629