استخدام در تهران انتشارات جنگل در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

تولید محتوا و بازاریاب دیجیتال

شرایط استخدام:

1.آشنا با کپی رایتنگ
2.آشنا با شبکه های اجتماعی
3.مسلط به کاربری رایانه