استخدام در تهران شرکت پردازش اطلاعات و ارتباطات هاماوران در راستای تکمیل کادر حرفه ای خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

Help Desk(پشتیبان سیستم)

شرایط اسخدام:

1.ترجیحا آقا
2.آشنا به لینوکس
3.آشنا به نگهداری سیستم
4.حداقل ۱ سال سابقه کاری مرتبط