استخدام در تهران یک شرکت معتبر نرم افزاری در راستای تکمیل کادر فنی خود از واجدین شرایط زیر در تهران دعوت به همکاری می‌نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

پشتیبان نرم افزار

شرایط استخدام:

1.مسلط به SQL SERVER
2.حداقل دو سال سابقه کار