استخدام در تهران شرکت انرژی کشور در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.متقاضیان واجد شرایط با ذکر ردیف و عنوان شغلی در موضوع ایمیل رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.(ذکر ردیف و عنوان شغلی در موضوع ایمیل الزامیست )

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس ایمنی / ردیف:4

شرایط استخدام:

1.دارای مدرک دوره عمومی ایمنی
2.مسلط به شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
3.مسلط به امور خانه بهداشت کارگری
4.آشنا به قوانین کارگری و بیمه
5.داشتن مدرک لیسانس