استخدام در تهران شرکت تخفیفان در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس حسابداری

شرایط استخدام:

1.سابقه کار: حداقل ۵ سال
2.تسلط به حسابداری مدیریت و اکسل
3.تسلط به نرم افزار سپیدار ضروری می باشد.
4.مسلط به حسابداری مالی و حقوق و دستمزد
5.آشنا با امور بیمه و تامین اجتماعی