استخدام در تهران شرکت تخفیفان در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس منابع انسانی

شرایط استخدام:

1.مدرک تحصیلی: کارشناسی مرتبط
2.حداقل ۲ سال سابقه کار مفید
3.آشنا با فرآیند جذب، مصاحبه تلفنی و مصاحبه حضوری
4.آشنا با قوانین کار و تامین اجتماعی