استخدام در تهران به یک کافی من جهت کار در رستوران در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کافی من

شرایط استخدام:

1.تجربه کاری

2.بیان مناسب

تماس:09101744049