استخدام در تهران ساختمان پزشکان شکوفه در راستای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط در تهران دعوت به همکاری می‌نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

ردیفعنوان و توضیحات
۱کارشناس ارشد روان شناسی با مجوز (حداقل ۵ سال سابقه فعالیت)
۲کارشناس ارشد تغذیه با مجوز(حداقل ۵ سال سابقه فعالیت)
تماس:02133323903 - 09108166621