استخدام در تهران شرکت عمران تونل آریا جهت انجام امور طراحی در دفتر تهران به یک نفر مهندس عمران و یک نفر نقشه کش با شرایط زیر در تهران نیازمند است.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

ردیف عنوان شغلیشرایط احراز
۱مهندس عمرانتسلط در زمینه طراحی لاینینگ تونل و دیوارهای حائل
۲نقشه‌کشمسلط به اتوکد و ترسیم نقشه‌های سازه‌ای لاینینگ تونل و ابنیه