استخدام در تهران شرکت آریس پارس در راستای تکمیل کادر بازاریابی و فروش خود در تهران استخدام مینماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

عنوان شغلیجنسیتشرایط
ویزیتور و بازاریاب در زمینه تجهیزات پزشکیخانم و آقا
  • شرایط کاری : توافقی
  • ترجیحا رشته های مرتبط با تجهیزات پزشکی