استخدام در تهران شرکت گسترش انفورماتیک ایران در نظر دارد نسبت به استخدام یک نفر کارشناس ارشد امنیت شبکه با شرایط زیر در تهران اقدام نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

عنوان شغلیشرایط احراز
کارشناس ارشد امنیت شبکه
  • با حداقل ۳ سال سابقه بیمه
  • دارای تخصص در زمینه امنیت شبکه های کامپیوتری از برندهای Cisco ،fortinet، و جونیپر