استخدام در تهران یک شرکت تولیدی جهت دفتر تهران از افراد با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

عنوان شغلیشرایط احراز
منشی
  • مسلط به نرم افزارهای Wordو Excel
  • آشنایی مناسب با زبان انگلیسی
  • حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط