استخدام در تهران یک هولدینگ تولیدی صنعتی با بیش از ۳ دهه فعالیت اقتصادی در حوزه واحد مالی خود جهت دفترمرکزی واقع در خیابان دکتر بهشتی تهران استخدام می نماید .

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

کد شغلیپست سازمانیمدرک تحصیلیحداقل سابقه کارتوانایی و مهارتتوضیحات
 ACCMA01مدیر مالی اداریلیسانس یا فوق لیسانس حسابداری۱۰ سال
  • دارای ۵ سال سابقه مدیریت مالی در شرکتهای تولیدی و صنعتی
  • توانائی سازماندهی و مدیریت تیم مالی
  • مسلط به نرم افزارexcel
  • مسلط به امور مالیاتی و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی
  • مسلط به مباحث مالی، بازار و قیمت تمام شده بودجه نویسی و بازار سرمایه
  • مسلط به قوانین مالیاتی و بانکی ارزی ریالی و بیمه و پلمپ دفاتر مالی
  • حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای تولیدی و صنعتی
  • تسلط بر تمام ماژول های مالی ، اداری و اشراف بر سیستم های صنعتی  نسل ۳  نرم افزار همکاران سیستم