استخدام در تهران یک شرکت معتبر تولیدی و صنعتی جهت مشاغل زیر در تهران با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کد: M03 / مدیر مالی

شرایط استخدام:

1.حداقل لیسانس حسابداری
2.حداقل ۱۵ سال سابقه کار مفید ترجیحا آشنا به نرم افزار شماران سیستم
3.حقوق و مزایا ، بیمه تامین اجتماعی از اولین روز شروع به کار + بیمه تکمیلی+ناهار
4.رزومه هایی که فاقد کد شغل باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد