استخدام در تهران شرکت پشتیبانی و توسعه نرم افزار داده کاوان جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

 عنوان شغلیشرایط احراز
برنامه نویس حرفه ای
  • برنامه نویس NET.

مسلط به ASP WEbForm ، MVC، sql، Api ،UI