استخدام در تهران شرکت پوینده دهکده جهانی، به نمایندگی از یک شرکت معتبر داخلی، از داوطلبان آقا جهت توزیع و تحویل کالا به مشتریان خاص در تهران دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

عنوان شغلی جنسیتشرایط همکاری
مسئول توزیع و تحویل کالا به مشتریان خاصآقا
  • همکاری با یک برند معتبر
  • انعقاد قرارداد استخدامی طبق قانون کار با افراد جذب شده
  • بیمه تامین اجتماعی از زمان استخدام
  • تامین وسیله موتوری ایمن و استاندارد توسط کارفرما
  • مزایای جانبی بر اساس عملکرد