استخدام در تهران بازرگانی سیلک رودSILK ROAD جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران محدوده بازار بزرگ استخدام می نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارمند خانم

شرایط استخدام:

1.جهت کاراداری
2.فروش تلفنی