استخدام در تهران یک شرکت معتبر در زمینه خدمات مهندسی و بازرگانی ازمتقاضیان ساکن غرب تهران دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

کد شغلعنوان شغلیجنسیتمقطع تحصیلیمدرک تحصیلیتوانایی ها و مهات هاسابقه کار
۱۰۱پشتیبان خدمات پس از فروشخانم
  • کارشناسی ،کاردانی
  • مدیریت صنعتی
    صنایع
  • توانایی ارتباط با مشتری
  • برنامه ریزی و هماهنگی ،رضایت مشتری
  • حسابداری فروش خدمات
۱سال