استخدام در تهران به کارشناس حسابداری جهت پشتیبانی نرم افزار و کمک حسابدار  جهت یک شرکت معتبر نرم افزاری در تهران نیازمندیم.
از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار - کمک حسابدار

شرایط استخدام:

1.مجرب
2.حداقل ۳ سال سابقه