استخدام در تهران پارس الکترونیک جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

ردیفعنوان شغلیجنسیتشرایط احراز
۱سرپرست پاساژآقا
  • حتما بازنشسته جهت مدیریت پاساژ
۲نگهبان پاساژآقا
تماس:09121216372 - 02166701753