استخدام در تهران شرکت پویا تجارت کاریز در راستای تکمیل کادر فروش خود با شرایط زیر استخدام می نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

ردیف عنوان شغلیجنسیتشرایط احرازمزایا
 ۱ کارمند فروشخانم
  • حداکثر سن ۳۵ سال
  • پیگیر و آشنا به امور پشتیبانی فروش
  • مسلط به اکسل
حقوق ثابت+بیمه+پاداش