استخدام در تهران شرکت راهکارهای همراه کارینا در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیفهای شغلی زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

عنوان شغلیشرح وظایفشرایط احراز
کارشناس بازرگانی و امور گمرکی
 • صدور پروانه های گمرکی برای کالاها پس از انجام ارزیابی
 • بررسی اظهارنامه ها و سایر اسناد مرتبط
 • کنترل اظهارنامه های گمرکی پس از ترخیص
 • انجام کلیه امور گمرکی مربوط به صادرات و واردات کالاها درسازمان ها و شرکت های مختلف
 • شناخت کامل از قوانین و مقررات گمرکی
 • داشتن رفتاری قاطع ولی محترمانه با مراجعان
 • شناخت کامل نسبت به کالاها و اموال مختلف
 • آگاهی از کلیه قوانین و مقررات گمرکی
 • شناخت کامل به امور فروش و بازرگانی
 • شناخت کامل به امور واردات
 • دقت بالا و توجه به جزئیات
 • قدرت تصمیم گیری مناسب
 • توانایی برقراری ارتباط مناسب
 • کارشناسی در رشته های مدیریت بازرگانی، اقتصاد، امور گمرکی و سایر رشته های مرتبط
 • دارای حداقل ۳ سال تجربه کاری مرتبط در حوزه بازرگانی و امور گمرکی