استخدام در تهران به تعدادی کارمند فروش جهت نمایندگی خودرو در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارمند فروش

شرایط استخدام:

1.مجرب 

2.داشتن سابقه کاری مرتبط با امر  فروش

تماس:02144991683