به یک نیروی حسابدار جهت کار در یک شرکت بازرگانی در قم نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

حسابدار

شرایط استخدام:

1.داشتن مدرک مرتبط

2.داشتن سابقه کاری مرتبط

تماس:02537765760