استخدام در تهران دوره آموزش
کمک پرستاری (کمک بهیاری)
دوره آموزش تکنسین داروخانه
دوره آموزش تکنسین آزمایشگاه( متصدی)
دوره آموزش دستیار دندانپزشک (تکنسین دستیار دندانپزشک)

با توجه به فرصت های شغلی خیلی زیادی که در بیمارستان وجود دارد
با گذراندن دوره های آموزشی گواهینامه معتبر دانشگاهی گرفته و وارد بازار کار جدید شود
با داشتن حداقل مدرک دیپلم در اکثر دوره های بیمارستانی می توانید شاغل شوید

ارایه دروس آموزش مداوم آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

استخدام در تهران

 

 

تماس:0938295171402188946684