استخدام در تهران به سه نفر تایپیست جهت کار در یک شرکت هنری نیازمندیم .
با حقوق ثابت

استخدام در تهران

 

 

 

تماس:0902707776602126104719