استخدام در تهران اولین فروشگاه زنجیره ای خودرو کارما جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس تولید محتوا

شرایط استخدام:

1.کاربر حرفه ای اینترنت و شبکه های اجتماعی
2.آشنا به اصول نگارش و محتوای سایت