استخدام در تهران شرکت آریان رسانه پارس در نظر دارد جهت تکمیل تیم برنامه نویسی خود ۵ نفر برنامه نویس را با شرایط زیر در تهران استخدام نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

عنوان شغلیشرایط احراز
برنامه نویس
  • مسلط به لینوکس، معماری دیتابیس و یکی از زبانهای NodeJS، Python و یا Javascrpt