استخدام در تهران شرکت فرادید پایش سیستم جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

برنامه نویس مجرب وب

شرایط استخدام:

1.مسلط به ASP.net و #C
2.آشنا به Restful API
3.آشنا به Mr SQL و JAVA، Google Map API، Play Framework و Scala