استخدام در تهران به تعدادی خانم جهت تایپ فاکتور با کامپیوتر در شرکت ماهان در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی خانم

شرایط استخدام:

1.آشنا به کامپیوتر

2.مسلط به تایپ

تماس:02133184547