استخدام در تهران یک شرکت معتبر در حوزه تولید و پخش مویرگی انواع روانسازهای خودرو جهت تکمیل نیروی انسانی خود از اشخاص دارای شرایط ذیل در استان تهران دعوت به همکاری می نماید.

واجدین شرایط میتوانند با ذکر شغل درخواستی و شماره ردیف و محل کار مربوطه، مشخصات ، سوابق تحصیلی و شغلی و نشانی کامل خود را به همراه شماره تلفنهای خود حداکثر تا ۱۳۹۵/۶/۶ به پست الکترونیکی زیر ارسال فرمایند.(درج عنوان شغلی در موضوع ایمیل الزامی است)

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

 ردیفعنوان شغلیحداقل تحصیلاتسابقه کار مرتبطمحل کار
۱حسابدار لیسانس۳سالتهران
۲منشی اداریلیسانس۲سالتهران
۳راننده پایه دومدیپلم۳سالشهر قدس تهران
۴مسئول انبارفوق دیپلم۵سالاشتهارد