استخدام در تهران درمانگاه تخصصی داخلی شرق در راستای تکمیل کادر درمانی و اداری مرکز پزشکی خاص شرق خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

فیزیوتراپ

شرایط استخدام:

1.جنسیت:آقا
2.مدرک تحصیلی کارشناسی
3.دارای سابقه
4.ساکن شرق تهران
5.شیفت عصر

تماس:۰۲۱۳۳۵۷۳۰۵۱