استخدام در تهران به یک کمک انبار دار جهت انبار کامپیوتر محدوده میدان مولوی نیازمندیم.
بدون جای خواب حداکثر 30 ساله مجرب و متعهد .غیر سیگاری با ضامن معتبر .

استخدام در تهران

 

مهارت ها و تجارب

استخدام و شرایط استخدام:

حداکثر 30 ساله مجرب و متعهد .

غیر سیگاری با ضامن معتبر .

تماس:0936565635502188978974-6