استخدام در تهران شرکت تجارت هوشمند توکا (با نام تجاری توکاسافت) برای انجام پروژه های حوزه پورتال سازمانی، نیازمند برنامه نویس وب جاوا با شرایط زیر در غرب تهران است.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

برنامه نویس وب جاوا – حرفه‌ای

شرایط استخدام:

1.حداقل ۲ سال سابقه حرفه ای

2.با مهارت های زیر:

Java Core
JSP & Servlet
Hibernate
Eclipse or Intellij Idea
Spring MVC
MySQL Database
Debugging and Troubleshooting
Self-Motivate

3.دارای قابلیت های زیر:

مفاهیم OOP در جاوا را به خوبی درک کرده باشد.
بتواند متون انگلیسی را در حد متوسط مطالعه و درک کند.
شایان ذکر است، دانش توسعه پورتال لایفری (Liferay) به عنوان یک مزیت محسوب میگردد.