استخدام در تهران zoodfood در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران

مهارت ها و تجارب

استخدام:

برنامه نویس .net

شرایط استخدام:

1.تسلط به زبان #C
2.تسلط به مفاهیم پایگاه داده
3.تسلط به طراحی شی گرا