استخدام در تهران درمانگاه تخصصی داخلی شرق در راستای تکمیل کادر درمانی و اداری مرکز پزشکی خاص شرق خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

متصدی مدارک پزشکی

شرایط استخدام:

1.مدرک کارشناسی مرتبط
2.حداقل ۲ سال سابقه
3.ساکن شرق تهران
4.جذب تمام وقت

 

تماس:[email protected]۰۲۱۳۳۵۷۳۰۵۱