استخدام در تهران یک شرکت معتبر تولیدی و صنعتی جهت مشاغل زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کد:M03 / مدیر مالی

شرایط استخدام:

1.حداقل لیسانس حسابداری
2.حداقل ۱۵ سال سابقه کار مفید
3.ترجیحا آشنا به نرم افزار شماران سیستم