استخدام در تهران یک شرکت معتبر و قدیمی در صنعت IT با ۳۰ سال سابقه فعالیت در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود در بخش بازرگانی با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

مسئول دفتر

شرایط استخدام:

1.خانم
2.روابط عمومی بالا
3.آشنا به سیستم اتوماسیون اداری
4.همچنین افرادی که دارای لیسانس بازرگانی می باشند دارای اولویت هستند.