استخدام در تهران به منشی مدیرعامل  در تهران نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

منشی

شرایط استخدام:

1.مسلط به تایپ و امور اداری

2.با روابط عمومی بالا

تماس:02122361641