استخدام در تهران شرکت وارداتی در زمینه نهاده های کشاورزی اقدام به جذب نیرو در قسمت بازرگانی خارجی با شرایط زیر در تهران می نماید.

استخدام در تهران 

مهارت ها و تجارب

استخدام:

کارشناس بازرگانی

شرایط استخدام:

1.ترجیحا آشنا به امور بازرگانی
2.مسلط به زبان انگلیسی